התוכנית הינה מודולרית ומאפשרת מתכונת בסיסית ושתי הרחבות.
קהל היעד מחולק לשתי חטיבות גיל: כתות ה'-ו', וכתות  ז'-י'.
מרב התכנים מאפשרים למידה א -סינכרונית בלמידה שיתופית דיגיטלית.
במסגרת התוכנית יתקיים סיור מודרך במוזיאון ארצות המקרא, במידת הצורך יתקיים סיור וירטואלי.
התוכנית מתבססת על למידת חקר משותפת של אתגר מודרני. כל בית ספר יחקור בהקשר הגיאוגרפי בו הוא חי תוך שילוב של למידה עמיתים עם חבריו מעבר לים.
התלמידים יתנסו בחשיבה המצאתית תוך מתן ייעוץ לקבוצה המקבילה.
בסיום התוכנית קיימת אפשרות לפעילות משותפת עם ההורים והקהילה
במסגרת יום שיא.

House Icon
Circular Mail Icon